🔺 معرفی ۱۳۰۰ تن از اصحاب فرهنگ به تامین اجتماعی/۳۵ هزارنفر بیمه تکمیلی

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 معرفی ۱۳۰۰ تن از اصحاب فرهنگ به تامین اجتماعی/۳۵ هزارنفر بیمه تکمیلی

🔺 معرفی ۱۳۰۰ تن از اصحاب فرهنگ به تامین اجتماعی/۳۵ هزارنفر بیمه تکمیلی

🔺 معرفی ۱۳۰۰ تن از اصحاب فرهنگ به تامین اجتماعی/۳۵ هزارنفر بیمه تکمیلی

🔹 توجه به مسائل معیشتی اصحاب فرهنگ و ضرورت حمایت از این قشر فرهیخته یکی از مهمترین اولویت‌های وزارت فرهنگ در دولت سیزدهم است؛ در ۱۰۰ روز نخست از استقرار دولت بیش از ۱۳۰۰ نفر از اصحاب فرهنگ و هنر و رسانه به بیمه تامین اجتماعی و ۳۵ هزار نفر نیز برای بهره‌مندی از بیمه تکمیلی معرفی شدند.

ادامه مطلب ...
popup