🔺 گنجینه‌های از یاد رفته هنر ایران شناسایی و معرفی می‌شوند

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 گنجینه‌های از یاد رفته هنر ایران شناسایی و معرفی می‌شوند

🔺 گنجینه‌های از یاد رفته هنر ایران شناسایی و معرفی می‌شوند

🔹 دبیر علمی سومین گردهمایی «گنجینه‌های از یاد رفته هنر ایران» گفت: شناسایی و معرفی هنر و هنرمندانی که در گوشه‌ و کنار ایران آثار با ارزشی در گذشته خلق کرده‌اند و اکنون در حال فراموشی‌اند از اهداف این رویداد است.

ادامه مطلب ...
popup