🔺 اعتراض فولادین ذوب آمل به حضور ماگومدوف در صنایع/ بهمنی: کشتی‌گیر روس بی اخلاقی کرد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • ورزشی
  • 🔺 اعتراض فولادین ذوب آمل به حضور ماگومدوف در صنایع/ بهمنی: کشتی‌گیر روس بی اخلاقی کرد

🔺 اعتراض فولادین ذوب آمل به حضور ماگومدوف در صنایع/ بهمنی: کشتی‌گیر روس بی اخلاقی کرد

🔹 با توجه به توافق رسمی و ثبت قرارداد عباس گادجی ماگومدوف روس با تیم فولادین ذوب آمل و عقد قرارداد این کشتی‌گیر با تیم صنایع، باشگاه آملی اعتراض خود را به فدراسیون کشتی اعلام کرد.

ادامه مطلب ...
popup