🔺 ۵ گام برای حل بحران نقدینگی صنعت قطعه‌سازی

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 ۵ گام برای حل بحران نقدینگی صنعت قطعه‌سازی

🔹 با توجه به بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان و در نتیجه کسری نقدینگی مورد نیاز برای حفظ تولید، انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی، پنجگانه‌ای را برای حل بحران نقدینگی که بزرگترین مشکل این صنعت به حساب می‌آید، ارائه کرده است.

ادامه مطلب ...
popup