🔺 کودکان فلسطینی قربانی ماشین کشتار رژیم صهیونیستی

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 کودکان فلسطینی قربانی ماشین کشتار رژیم صهیونیستی

🔺 کودکان فلسطینی قربانی ماشین کشتار رژیم صهیونیستی

🔹 دنیا روز جهانی کودک که در ۲۰ نوامبر ۱۹۵۴ توسط مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد را در حالی جشن گرفت که کودکان مظلوم فلسطینی همچنان در معرض نقض جدی حقوق اولیه خود یعنی حق برخورداری از زندگی و امنیت بدنی هستند.

ادامه مطلب ...
popup