🔺 خبرنگار فیلیپینی برنده نوبل ترک کشورش به دلیل اتهامات مطرح را رد کرد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • بین الملل
  • 🔺 خبرنگار فیلیپینی برنده نوبل ترک کشورش به دلیل اتهامات مطرح را رد کرد

🔺 خبرنگار فیلیپینی برنده نوبل ترک کشورش به دلیل اتهامات مطرح را رد کرد

🔺 خبرنگار فیلیپینی برنده نوبل ترک کشورش به دلیل اتهامات مطرح را رد کرد

🔹 ماریا رسا، خبرنگار فیلیپینی برنده جایزه صلح نوبل امسال، ترک کشورش و رفتن به تبعید را رد کرد و وکیلش از رودریگو دوترته، رئیس جمهوری فیلیپین خواست تا اتهامات وارد شده به موکلش را برطرف کند.

ادامه مطلب ...
popup