🔺 نوری جهادی و از خانواده آموزش و پرورش است

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 نوری جهادی و از خانواده آموزش و پرورش است

🔹 نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر و سرعین در مجلس، سومین گزینه پیشنهادی دولت برای تصدی وزارت آموزش و پرورش را فردی جهادی و از خانواده آموزش و پرورش خواند و گفت: مطالباتمان در خصوص بهبود وضعیت معیشتی فرهنگیان را از نوری پیگیری خواهیم کرد و امیدواریم وضعیت فرهنگیان با حضور وزیر جدید بهبود یابد.

ادامه مطلب ...
popup