🔺 هشدار گزارشگر حقوق بشر درباره گسترش تبعیض و بیگانه هراسی در آمریکا

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • بین الملل
  • 🔺 هشدار گزارشگر حقوق بشر درباره گسترش تبعیض و بیگانه هراسی در آمریکا

🔺 هشدار گزارشگر حقوق بشر درباره گسترش تبعیض و بیگانه هراسی در آمریکا

🔺 هشدار گزارشگر حقوق بشر درباره گسترش تبعیض و بیگانه هراسی در آمریکا

🔹 گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر اقلیت ها، در گزارشی ضمن هشدار درباره تشدید نابرابری‌ها و نفرت‌پراکنی علیه اقلیت‌ها در نظام قضایی و رسانه‌ای آمریکا، بر ضرورت ایجاد معاهده‌ای بین المللی برای مقابله با این مسئله فراگیر تاکید کرد.

ادامه مطلب ...
popup