🔺 ضرغامی: مردم در فضای مجازی تخریب آثار تاریخی را به ما اطلاع دهند

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 ضرغامی: مردم در فضای مجازی تخریب آثار تاریخی را به ما اطلاع دهند

🔺 ضرغامی: مردم در فضای مجازی تخریب آثار تاریخی را به ما اطلاع دهند

🔹 وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، گفت: در فضای مجازی همه افرادی که درباره تخریب یک اثر به ما اطلاع می‌دهند جزو سربازان افتخاری میراث‌فرهنگی هستند؛ تمام کسانی را که در فضای مجازی در این حوزه می‌نویسند، جزو نیروهای خودمان می‌دانیم.

ادامه مطلب ...
popup