🔺 پرداختی‌های غیر قانونی در زیرمجموعه‌های وزارت کار باید بازگردانده شود

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 پرداختی‌های غیر قانونی در زیرمجموعه‌های وزارت کار باید بازگردانده شود

🔺 پرداختی‌های غیر قانونی در زیرمجموعه‌های وزارت کار باید بازگردانده شود

🔺 پرداختی‌های غیر قانونی در زیرمجموعه‌های وزارت کار باید بازگردانده شود

🔹 معاون امور اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به دریافتی‌های نجومی در شرکت‌های زیرمجموعه این وزارتخانه گفت: بخشی از پرداختی‌ها که غیر قانونی بوده و به مراجع قانونی و نظارتی منعکس شده است باید برگردانده و دریافت کنندگان آن هم تنبیه شوند.

ادامه مطلب ...
popup