🔺 سفیر ایران و وزیرخارجه سنگال درباره گسترش همکاری ها گفت و گو کردند

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 سفیر ایران و وزیرخارجه سنگال درباره گسترش همکاری ها گفت و گو کردند

🔺 سفیر ایران و وزیرخارجه سنگال درباره گسترش همکاری ها گفت و گو کردند

🔺 سفیر ایران و وزیرخارجه سنگال درباره گسترش همکاری ها گفت و گو کردند

🔹 محمدرضا دهشیری سفیر جمهوری اسلامی ایران در داکار در توئیتی از دیدار با وزیر امور خارجه سنگال خبر داد و نوشت که در این دیدار درباره مسائل مختلف منطقه ای و ارتقای همکاری‌های دوجانبه گفت و گو کرده ایم.

ادامه مطلب ...
popup