🔺 طرح ساماندهی واردات خودرو به صورت غیر رسمی زمینه رانت و فساد را فراهم می‌کند

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 طرح ساماندهی واردات خودرو به صورت غیر رسمی زمینه رانت و فساد را فراهم می‌کند

🔺 طرح ساماندهی واردات خودرو به صورت غیر رسمی زمینه رانت و فساد را فراهم می‌کند

🔺 طرح ساماندهی واردات خودرو به صورت غیر رسمی زمینه رانت و فساد را فراهم می‌کند

🔹 یک نماینده سابق مجلس در خصوص مفاد یکی از بندهای طرح ساماندهی واردات خودرو که واردات را منوط به صادرات خودرو و قطعات خودرو یا نیروی محرکه کرده است، گفت: ابن بند نه تنها کمکی به حل مشکلات موجود در صنعت خودرو نمی‌کند بلکه به صورت غیررسمی زمینه رانت و فساد را فراهم می‌کند.

ادامه مطلب ...
popup