🔺 آصفری: طرح صیانت از حقوق عامه در مقابل حیوانات مضر در اولویت کار مجلس نیست

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 آصفری: طرح صیانت از حقوق عامه در مقابل حیوانات مضر در اولویت کار مجلس نیست

🔺 آصفری: طرح صیانت از حقوق عامه در مقابل حیوانات مضر در اولویت کار مجلس نیست

🔺 آصفری: طرح صیانت از حقوق عامه در مقابل حیوانات مضر در اولویت کار مجلس نیست

🔹 یکی از امضاکنندگان طرح صیانت از حقوق عامه در مقابل حیوانات مضر و خطرناک با بیان این که این طرح در اولویت کار مجلس نیست، گفت: تا زمانی که مشکلات مربوط به کاهش ارزش پول ملی، بیکاری، گرانی، تورم و مسکن حل نشود ما سراغ چنین طرح‌هایی نمی‌ رویم.

ادامه مطلب ...
popup