🔺 تنازع فناورانه، راز بقاء ملتها| گفتگو با عضو کمیسیون هوش مصنوعی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 تنازع فناورانه، راز بقاء ملتها| گفتگو با عضو کمیسیون هوش مصنوعی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای

🔺 تنازع فناورانه، راز بقاء ملتها| گفتگو با عضو کمیسیون هوش مصنوعی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای

🔹 «پیشرفت فناوری های هوشمند در دنیا با چنان سرعت زیادی صورت می گیرد که در صورت غفلت مسئولین کشور، در کوتاه مدت سقوط چشمگیری در فناوری هوش مصنوعی خواهیم داشت بطوریکه امید رسیدن به جایگاه مطلوب در دنیا از بین خواهد رفت.»

ادامه مطلب ...
popup