🔺 مجلس یازدهم اهل معامله نیست/ ملاک رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی شایستگی‌‎های تخصصی است

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 مجلس یازدهم اهل معامله نیست/ ملاک رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی شایستگی‌‎های تخصصی است

🔺 مجلس یازدهم اهل معامله نیست/ ملاک رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی شایستگی‌‎های تخصصی است

🔹 رئیس کمیته آموزش و پرورش مجلس با بیان اینکه عملکرد امیدبخش مجلس یازدهم موجب به راه افتادن این اخبار فیک و جعلی علیه مجلس شده است، گفت: مجلس یازدهم اهل معامله نیست و ملاک رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی شایستگی‌‎های تخصصی است.

ادامه مطلب ...
popup