🔺 چرا صهیونیست ها از« بی تدبیری ریاض» درلبنان خرسند نیستند؟

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 چرا صهیونیست ها از« بی تدبیری ریاض» درلبنان خرسند نیستند؟

🔺 چرا صهیونیست ها از« بی تدبیری ریاض» درلبنان خرسند نیستند؟

🔹 رژیم صهیونیستی بحران مالی و اقتصادی در لبنان و نقش آن در تحقق استراتژی این رژیم برای دستیابی به اهدافش درمقابله با مقاومت را پنهان نمی کند اما همزمان متوجه است که هیچ جنگ هزینه بر و نیروی داخلی در لبنان نمی تواند مقاومت را از بین ببرد یا آن را خلع سلاح کند.

ادامه مطلب ...
popup