🔺 طرح ارتش اسرائیل برای تامین امنیت نظامیانش در جنگ‌های آتی

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 طرح ارتش اسرائیل برای تامین امنیت نظامیانش در جنگ‌های آتی

🔺 طرح ارتش اسرائیل برای تامین امنیت نظامیانش در جنگ‌های آتی

🔹 رژیم صهیونیستی طرح جدیدی را برای تامین امنیت حرکت نیروهای ارتش خود در صورت وقوع جنگ در آینده در نظر گرفته است که طبق این طرح قرار است در هرجنگ احتمالی علاوه بر ایجاد مسیرهای فرعی از نیروهای گارد مرزی در کنار پلیس کمک گرفته شود.

ادامه مطلب ...
popup