🔺 ۱۰ کارگاه کوچک صنعتی در منطقه سیستان ایجاد می‌شود

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 ۱۰ کارگاه کوچک صنعتی در منطقه سیستان ایجاد می‌شود

🔺 ۱۰ کارگاه کوچک صنعتی در منطقه سیستان ایجاد می‌شود

🔹 معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران گفت: در سطح کشور حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ کارگاه‌های کوچک صنعتی ایجاد شده و برای منطقه سیستان نیز ۱۰ کارگاه صنعتی راه‌اندازی خواهد شد.

ادامه مطلب ...
popup