🔺 شرکت های بزرگ آمریکایی، عامل بحران مسکن در اسپانیا

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 شرکت های بزرگ آمریکایی، عامل بحران مسکن در اسپانیا

🔺 شرکت های بزرگ آمریکایی، عامل بحران مسکن در اسپانیا

🔹 روزنامه نیویورک تایمز نوشته است در پی اخراج ساکنان املاک و واحدهای مسکونی شرکت های خصوصی آمریکایی در اسپانیا هم زمان با بحران همه گیری کرونا، مستاجران و کنشگران حوزه اسکان، علیه این شرکت ها اعلان جنگ کرده اند.

ادامه مطلب ...
popup