🔺 جمالی: فعال کردن دیپلماسی اقتصادی در منطقه یک اصل در سیاست خارجی باشد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 جمالی: فعال کردن دیپلماسی اقتصادی در منطقه یک اصل در سیاست خارجی باشد

🔺 جمالی: فعال کردن دیپلماسی اقتصادی در منطقه یک اصل در سیاست خارجی باشد

🔺 جمالی: فعال کردن دیپلماسی اقتصادی در منطقه یک اصل در سیاست خارجی باشد

🔹 عضو پیشین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: فعال کردن دیپلماسی اقتصادی در منطقه باید یک اصل در سیاست خارجی کشور باشد و باید از ظرفیت های سازمان های بین المللی بهره برد.

ادامه مطلب ...
popup