🔺 اصل ۹۰ قانون اساسی، آخرین راه تظلم خواهی و شکایت از کار قوای سه گانه است

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 اصل ۹۰ قانون اساسی، آخرین راه تظلم خواهی و شکایت از کار قوای سه گانه است

🔺 اصل ۹۰ قانون اساسی، آخرین راه تظلم خواهی و شکایت از کار قوای سه گانه است

🔹 یک کارشناس مسائل حقوقی گفت: اصل ۹۰ قانون اساسی به عنوان آخرین راه تظلم‌خواهی و شکایت از طرز کار قوای سه‌گانه ایجاد شده است و به واقع شکایت از نهادهای وابسته به دولت یا قوهٔ قضائیه باید در دستگاه‌های پیش‌بینی‌شده در قانون صورت گیرد.

ادامه مطلب ...
popup