🔺 کشاورزی قراردادی چتر نجاتی برای کشاورزان خرد در نوسانات بازار

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 کشاورزی قراردادی چتر نجاتی برای کشاورزان خرد در نوسانات بازار

🔺 کشاورزی قراردادی چتر نجاتی برای کشاورزان خرد در نوسانات بازار

🔹 عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس، گفت: با اجرایی شدن کشاورزی قراردادی بخش زیادی از تولیدکنندگان خرد فعال در حوزه کشاورزی پشتیبانی و حمایت می‌شوند تا در شرایط مختلف بازار فعالیت و تولید کنند.

ادامه مطلب ...
popup