🔺 ارتش بیش از یکصد هزار بسیجی در کوی‌های سازمانی خود دارد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 ارتش بیش از یکصد هزار بسیجی در کوی‌های سازمانی خود دارد

🔺 ارتش بیش از یکصد هزار بسیجی در کوی‌های سازمانی خود دارد

🔺 ارتش بیش از یکصد هزار بسیجی در کوی‌های سازمانی خود دارد

🔹 معاون اجرایی و فرمانده بسیج ارتش جمهوری اسلامی ایران با بیان این که بسیج با حضور در عرصه های مختلف فعالیت های تاثیرگذاری داشته و خواهد داشت گفت: ارتش بیش از یکصد هزار بسیجی در کوی‌های سازمانی خود دارد.

ادامه مطلب ...
popup