🔺 وزیر کشور: دولت در تلاش است تا موضوع کم‌آبی را به خوبی مدیریریت کند

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 وزیر کشور: دولت در تلاش است تا موضوع کم‌آبی را به خوبی مدیریریت کند

🔺 وزیر کشور: دولت در تلاش است تا موضوع کم‌آبی را به خوبی مدیریریت کند

🔺 وزیر کشور: دولت در تلاش است تا موضوع کم‌آبی را به خوبی مدیریریت کند

🔹 وزیر کشور با اشاره به خشکسالی و کم‌آبی در کشور گفت: دولت و استانداران در تلاشند تا موضوع کم‌آبی را به خوبی مدیریت کنند؛ در این حوزه فکر و تدبیر می‌شود و مشکلات با صبر و تحمل حل هواهد شد.

ادامه مطلب ...
popup