🔺 مخبر: سازمان همکاری شانگهای یک الگوی موفق همکاری راهبردی منطقه‌ای است

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 مخبر: سازمان همکاری شانگهای یک الگوی موفق همکاری راهبردی منطقه‌ای است

🔺 مخبر: سازمان همکاری شانگهای یک الگوی موفق همکاری راهبردی منطقه‌ای است

🔺 مخبر: سازمان همکاری شانگهای یک الگوی موفق همکاری راهبردی منطقه‌ای است

🔹 معاون اول رییس جمهوری در بیستمین نشست شورای نخست وزیران سازمان همکاری شانگهای ضمن تشریح سیاست‌های راهبردی ایران در جهت توسعه همکاری‌های منطقه‌ای، گفت: سازمان همکاری شانگهای یک الگوی موفق همکاری راهبردی منطقه ای است.

ادامه مطلب ...
popup