🔺 باقری کنی: افق های جدیدی در توسعه روابط ایران و کویت به وجود می آید

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 باقری کنی: افق های جدیدی در توسعه روابط ایران و کویت به وجود می آید

🔺 باقری کنی: افق های جدیدی در توسعه روابط ایران و کویت به وجود می آید

🔺 باقری کنی: افق های جدیدی در توسعه روابط ایران و کویت به وجود می آید

🔹 معاون سیاسی وزارت امورخارجه ایران در پیام توییتری نوشت: امروز در کویت در دیدار دوستانه با دکتر احمد ناصر المحمد الصباح، وزیر خارجه و وزیر مشاور در امور هیات وزیران، افق های جدیدی در روابط دو کشور به وجود می آید.

ادامه مطلب ...
popup