🔺 زن می‌تواند به صورت قانونی شوهرش را از کار کردن منع کند؟

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 زن می‌تواند به صورت قانونی شوهرش را از کار کردن منع کند؟

🔹 یک وکیل دادگستری گفت:در اصل قانون اساسی به افراد این آزادی داده شده تا شغل مورد علاقه خود را انتخاب کنند، اما قانون مدنی برای حفظ صلاح خانواده تا حدی امکان اشتغال در برخی حرفه‌ها را محدود کرده است.

ادامه مطلب ...
popup