🔺 حبس و قطع کامل برق در انتظار استخراج کنندگان غیرمجاز رمز ارز

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 حبس و قطع کامل برق در انتظار استخراج کنندگان غیرمجاز رمز ارز

🔺 حبس و قطع کامل برق در انتظار استخراج کنندگان غیرمجاز رمز ارز

🔺 حبس و قطع کامل برق در انتظار استخراج کنندگان غیرمجاز رمز ارز

🔹 مجری طرح تامین برق رمزارزها در شرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران اعلام کرد: مجازات حبس و قطع دائم و جمع آوری انشعاب برق و یا گاز محل وقوع استخراج غیرمجاز رمز ارز برای کسانی که به کار خلاف خود ادامه دهند در نظر گرفته شده است.

ادامه مطلب ...
popup