🔺 شعر محکم و فن اجرا ملاک انتخاب آثار تعزیه جشنواره امسال است

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 شعر محکم و فن اجرا ملاک انتخاب آثار تعزیه جشنواره امسال است

🔺 شعر محکم و فن اجرا ملاک انتخاب آثار تعزیه جشنواره امسال است

🔹 عضو هیات‌انتخاب بخش شبیه‌خوانی بیستمین جشنواره نمایش‌های آئینی و سنتی گفت: شعر محکم، فن و مهارت اجرای تعزیه همچنین توجه به نمادها و نشانه‌ها در این هنر از مهم‌ترین موضوعات مورد توجه در انتخاب و راه‌یابی آثار به جشنواره بوده است.

ادامه مطلب ...
popup