🔺 سومین کنگره سراسری جمعیت جانبازان انقلاب دی‌ماه برگزار می‌شود

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 سومین کنگره سراسری جمعیت جانبازان انقلاب دی‌ماه برگزار می‌شود

🔺 سومین کنگره سراسری جمعیت جانبازان انقلاب دی‌ماه برگزار می‌شود

🔺 سومین کنگره سراسری جمعیت جانبازان انقلاب دی‌ماه برگزار می‌شود

🔹  سومین کنگره جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی با توجه به شرایط شیوع کرونا با هماهنگی وزارت کشور ماه آینده دی‌ماه به صورت مجازی برگزار و موادی از اساسنامه این جمعیت در مجمع عمومی اعضا اصلاح می‌شود.

ادامه مطلب ...
popup