🔺 حسینی: تامین آب شرب و توسعه و احیای صنایع استان‌های شمالی بررسی شد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 حسینی: تامین آب شرب و توسعه و احیای صنایع استان‌های شمالی بررسی شد

🔺 حسینی: تامین آب شرب و توسعه و احیای صنایع استان‌های شمالی بررسی شد

🔺 حسینی: تامین آب شرب و توسعه و احیای صنایع استان‌های شمالی بررسی شد

🔹 معاون رییس‌جمهوری در امور مجلس از بررسی مسائل مربوط به مدیریت پسماند، حراست از جنگل‌ها، توسعه و احیای صنایع، لایروبی رودخانه‌ها، تامین آب شرب در چهارمین نشست رییس‌جمهوری با نمایندگان استان‌های شمالی، گلستان، مازندران و گیلان خبر داد.

ادامه مطلب ...
popup