🔺 وزیر فرهنگ: ستاد جمعیت در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی راه اندازی می‌شود

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 وزیر فرهنگ: ستاد جمعیت در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی راه اندازی می‌شود

🔺 وزیر فرهنگ: ستاد جمعیت در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی راه اندازی می‌شود

🔹 وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به قانون جدید مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس این قانون هر وزارتخانه باید یک ستاد جمعیت داشته باشد، در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم به‌زودی این ستاد راه‌اندازی خواهد شد.

ادامه مطلب ...
popup