🔺 راهکار مقابله با پدیده "نه به واکسن" افزایش آگاهی مردم است

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 راهکار مقابله با پدیده "نه به واکسن" افزایش آگاهی مردم است

🔺 راهکار مقابله با پدیده "نه به واکسن" افزایش آگاهی مردم است

🔺 راهکار مقابله با پدیده "نه به واکسن" افزایش آگاهی مردم است

🔹 عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی تنها راهکار پایدار برای مقابله با پدیده "نه به واکسن کرونا" برخی از افراد جامعه را افزایش آگاهی مردم عنوان کرد و گفت: بیشتر شدن سطح آگاهی و اطلاعات مردم سبب کاهش مقاومت آنها برای تزریق واکسن می‌شود.

ادامه مطلب ...
popup