🔺 ایران بر تقویت زیرساخت‌های مرزی و توسعه گمرک ها با پاکستان تاکید کرد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • بین الملل
  • 🔺 ایران بر تقویت زیرساخت‌های مرزی و توسعه گمرک ها با پاکستان تاکید کرد

🔺 ایران بر تقویت زیرساخت‌های مرزی و توسعه گمرک ها با پاکستان تاکید کرد

🔺 ایران بر تقویت زیرساخت‌های مرزی و توسعه گمرک ها با پاکستان تاکید کرد

🔹 سفیر جمهوری اسلامی ایران در پاکستان در دیدار با رییس سازمان درآمدهای ملی این کشور بر لزوم تقویت زیرساخت‌های مرزی، تسهیل تردد کامیون‌های ایرانی در مرزهای پاکستان و ارتقای همکاری‌ها میان گمرکات دو کشور همسایه تاکید کرد.

ادامه مطلب ...
popup