🔺 محک چه خدماتی را به کودکان مبتلا به سرطان دچار معلولیت ارائه می‌دهد؟

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 محک چه خدماتی را به کودکان مبتلا به سرطان دچار معلولیت ارائه می‌دهد؟

🔺 محک چه خدماتی را به کودکان مبتلا به سرطان دچار معلولیت ارائه می‌دهد؟

🔹 درمان بیماری سرطان مانند هر بیماری دیگری، عوارضی بر جسم بیمار به جای می‌گذارد که گاه در تمام عمر، فرد آن را با خود به همراه دارد. با اینکه معلولیت از عوارض شایع درمان سرطان در کودکان نیست، اما در بعضی موارد مانند سرطان‌های استخوان، تومورهای مغزی، تومورهای چشمی و غیرشایع در اطفال، این بیماری منجر به بروز معلولیت در قهرمانان کوچک محک می‌شود. به بهانه روز جهانی معلولان با مدیر واحد خدمات حمایتی محک، نحوه ارائه خدمات به کودکان مبتلا به سرطانی که به عارضه معلولیت دچار می‌شوند، بررسی شد.

ادامه مطلب ...
popup