🔺 رنانی و ادعای «ناساز همساز» در مورد اقتصاد ایران

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 رنانی و ادعای «ناساز همساز» در مورد اقتصاد ایران

🔹  در یک سخنرانی با عنوان «جمهوری اسلامی: سازه‌ی ناساز همساز»، مدعی شد که رفت و برگشت‌های مکرر نظام در اتخاذ سیاست‌های حوزه اقتصادی (که موضوعی محوری است) سبب کمرنگ و پر‌رنگ شدن استقلال اقتصادی ما شده‌است.

ادامه مطلب ...
popup