🔺 باکو، ارمنستان را به عدم اجرای بیانیه پایان جنگ در قره باغ متهم کرد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 باکو، ارمنستان را به عدم اجرای بیانیه پایان جنگ در قره باغ متهم کرد

🔺 باکو، ارمنستان را به عدم اجرای بیانیه پایان جنگ در قره باغ متهم کرد

🔺 باکو، ارمنستان را به عدم اجرای بیانیه پایان جنگ در قره باغ متهم کرد

🔹 "جیحون بایرام اف " وزیر امور خارجه آذربایجان، ارمنستان را  به طفره رفتن از اجرای بیانیه سه جانبه روسای جمهوری آذربایجان ، روسیه و نخست وزیر ارمنستان د باره پایان جنگ در قره باغ ، متهم کرد .

ادامه مطلب ...
popup