🔺 بررسی تغییر عنوان طرح تسری فوق العاده خاص کارکنان قوه قضاییه

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 بررسی تغییر عنوان طرح تسری فوق العاده خاص کارکنان قوه قضاییه

🔺 بررسی تغییر عنوان طرح تسری فوق العاده خاص کارکنان قوه قضاییه

🔹 اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس این هفته به بررسی تغییر عنوان مصوبه کمیسیون در طرح تسری فوق العاده خاص کارمندان سازمان های پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران به کارکنان قوه قضاییه خواهند پرداخت.

ادامه مطلب ...
popup