🔺 برنامه وزیر نیرو برای افزایش 5200 مگاواتی ظرفیت تولید برق در 200 روز آینده

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 برنامه وزیر نیرو برای افزایش 5200 مگاواتی ظرفیت تولید برق در 200 روز آینده

🔺 برنامه وزیر نیرو برای افزایش 5200 مگاواتی ظرفیت تولید برق در 200 روز آینده

🔹 وزیر نیرو با تغییر در برنامه پیک 1401، افزایش 6000 مگاواتی را تا شروع تابستان هدفگذاری کرده که با توجه به افزایش 800 مگاواتی ظرفیت تولید برق تا امروز در دولت سیزدهم، باید انتظار افزایش 5200 مگاواتی را در 200 روز آینده داشته باشیم.

ادامه مطلب ...
popup