🔺 بیادی: چوب لای چرخ حرکت‌ دولت مردمی می‌گذارند

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 بیادی: چوب لای چرخ حرکت‌ دولت مردمی می‌گذارند

🔺 بیادی: چوب لای چرخ حرکت‌ دولت مردمی می‌گذارند

🔹 دبیرکل حزب آبادگران ایران اسلامی گفت: برخی افراد در لایه‌های مختلف، چوب لای چرخ حرکت‌ مردمی دولت سید ابراهیم رییسی می‌گذارند و تاکنون نگذاشته‌اند مصوبات مجلس شورای اسلامی و دستورالعمل‌های دولت به طور کامل محقق شود.

ادامه مطلب ...
popup