🔺 ماحصل اعتراضات به نتایج انتخابات عراق چه خواهد شد؟

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 ماحصل اعتراضات به نتایج انتخابات عراق چه خواهد شد؟

🔺 ماحصل اعتراضات به نتایج انتخابات عراق چه خواهد شد؟

🔺 ماحصل اعتراضات به نتایج انتخابات عراق چه خواهد شد؟

🔹 یک کارشناس مسائل غرب آسیا، با اشاره به تایید نتایج انتخابات پارلمانی اخیر عراق توسط کمیسیون انتخابات این کشور گفت: بعید است که اعتراض برخی گروه‌ها به نتایج این انتخابات از نظر حقوقی راه به جایی ببرد. 

ادامه مطلب ...
popup