🔺 سیاست دانشگاه ها در "روز دانشجو"/دعوت از رییس جمهور برای حضور در این مراسم

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • علمی
  • 🔺 سیاست دانشگاه ها در "روز دانشجو"/دعوت از رییس جمهور برای حضور در این مراسم

🔺 سیاست دانشگاه ها در "روز دانشجو"/دعوت از رییس جمهور برای حضور در این مراسم

🔺 سیاست دانشگاه ها در "روز دانشجو"/دعوت از رییس جمهور برای حضور در این مراسم

🔹 معاون فرهنگی وزارت علوم گفت: دانشگاهیان و تشکل‌های دانشجویی به ویژه از دانشگاه‌های خارج از شهر تهران از رییس جمهور و وزیر علوم برای حضور در این مراسم دعوت کردند که هنوز نتیجه آن مشخص نشده است.

ادامه مطلب ...
popup