🔺 «جوانی جمعیت» و غوغای دو ماده قانونی

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 «جوانی جمعیت» و غوغای دو ماده قانونی

🔺 «جوانی جمعیت» و غوغای دو ماده قانونی

🔹 همه چیز از پنجم آذر سال قبل با اعلام وصول طرحی به نام "جوانی جمعیت و حمایت از خانواده" آغاز شد؛ طرحی که مخالفان و موافقان زیادی داشت و صحبت پیرامون آن بالا گرفت. اما آنچه که برخی واکنش‌ها و نگرانی‌ها را افزیش می‌داد ابهاماتی بود که به برخی مواد آن از جمله ماده ۵۳ و ۵۶ آن وارد شده بود؛ طرحی که علی‌رغم مخالفت گروهی از متخصصان و پزشکان، سرانجام در ۱۰ آبان ماه سال جاری به قانون تبدیل شد.

ادامه مطلب ...
popup