🔺 انتقادات و مطالبات صریح تشکل‌های دانشجویی در دیدار با رئیس مجلس

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 انتقادات و مطالبات صریح تشکل‌های دانشجویی در دیدار با رئیس مجلس

🔺 انتقادات و مطالبات صریح تشکل‌های دانشجویی در دیدار با رئیس مجلس

🔹 نمایندگان تشکل‌های دانشجویی در نشست صمیمی با رئیس مجلس، بی واسطه نکات و مسائل خود درباره حکمرانی کشور، نحوه اداره مجلس، قوانین و نحوه اجرای آن را بیان کرده و به انتقادات و پیشنهاداتی را مطرح کردند.

ادامه مطلب ...
popup