🔺 بلاتکلیفی پروازهای خارجی درباره مالیات بر ارزش افزوده

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 بلاتکلیفی پروازهای خارجی درباره مالیات بر ارزش افزوده

🔺 بلاتکلیفی پروازهای خارجی درباره مالیات بر ارزش افزوده

🔹 از هفته گذشته قانون، مالیات بر ارزش افزوده مشمول پروازهای داخلی و خارجی شد و همین مساله افزایش نرخ چهاردرصدی بلیت این پروازها را به دنبال داشت، اما برای پروازهای خارجی به دلایل متعددی ابهاماتی وجود داشت که مقرر شده بود تا بازنگری در این زمینه صورت گیرد و احتمالا این مالیات برای پروازهای خارجی حذف شود، اما تاکنون خبری از تغییر در این زمینه نیست.

ادامه مطلب ...
popup