🔺 آزمون بزرگ مجلس عراق در لغو اختیارات و امتیازات آمریکایی‌ها

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 آزمون بزرگ مجلس عراق در لغو اختیارات و امتیازات آمریکایی‌ها

🔺 آزمون بزرگ مجلس عراق در لغو اختیارات و امتیازات آمریکایی‌ها

🔺 آزمون بزرگ مجلس عراق در لغو اختیارات و امتیازات آمریکایی‌ها

🔹 یک کارشناس مسائل منطقه گفت: آزمون بزرگی در مقابل مجلس فعلی عراق وجود دارد که در دولت آینده نیز تاثیر گذار است. این آزمون بزرگ لغو اختیارات و امتیازات آمریکا تحت عنوان حقوق کاپیتولاسیون در عراق است.

ادامه مطلب ...
popup