🔺 سازمان برنامه و بودجه زمین های تملک شده برای تکمیل راه آهن بروجرد- ملایر را بازگرداند

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 سازمان برنامه و بودجه زمین های تملک شده برای تکمیل راه آهن بروجرد- ملایر را بازگرداند

🔺 سازمان برنامه و بودجه زمین های تملک شده برای تکمیل راه آهن بروجرد- ملایر را بازگرداند

🔹 نماینده مردم بروجرد در مجلس از سازمان برنامه و بودجه خواست تا زمین های تخصیص داده شده برای تکمیل راه آهن بروجرد- ملایر را که برخلاف قانون برگردانده است، مجدد برای تکمیل این پروژه بازگرداند.

ادامه مطلب ...
popup