🔺 آسیب کودکان از کرونا می تواند بسیار شدید و درازمدت باشد

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 آسیب کودکان از کرونا می تواند بسیار شدید و درازمدت باشد

🔺 آسیب کودکان از کرونا می تواند بسیار شدید و درازمدت باشد

🔹 رئیس مرکز تحقیقات رفاه اجتماعی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی و عضو دبیرخانه رصدخانه اجتماعی کووید ۱۹ با ارائه مقاله ای مربوط به پیامدهای اجتماعی پاندمی کووید ۱۹ بر جمعیت کودکان در اولین کنگره ملی « رصد اجتماعی کووید ۱۹ » اعلام کرد: کودکان، نه تنها از کرونا آسیب می بینند، بلکه این آسیب ها می تواند بسیار شدید و درازمدت باشد.

ادامه مطلب ...
popup