🔺 بهینه‌سازی مصرف انرژی معادل تولید و توسعه و سودآور است

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 بهینه‌سازی مصرف انرژی معادل تولید و توسعه و سودآور است

🔺 بهینه‌سازی مصرف انرژی معادل تولید و توسعه و سودآور است

🔹 مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به اهمیت نقش شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت در کشور، بر لزوم استفاده از ظرفیت‌های فناوری و دانش‌بنیان‌ها به‌منظور افزایش درآمد ملی از راه صرفه‌جویی در مصرف انرژی تأکید کرد.

ادامه مطلب ...
popup