🔺 مذاکرات مکتوب

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 مذاکرات مکتوب

🔺 مذاکرات مکتوب

🔹 دکتر فواد ایزدی با اشاره به چندجانبه بودن برجام و طبیعی‌بودن دیدارهای دوجانبه طرف‌های عضو گفت: اینکه یک عکسی در فضای مجازی گذاشته شود که نماینده روسیه از طرف ایران با نماینده آمریکا مذاکره می‌کند، حرف خنده‌داری است و ایران و آمریکا از طریق نامه درحال مذاکره غیرمستقیم اند.

ادامه مطلب ...
popup